CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ (COP)

POCU 108923

10 January 2019

No Comments

Home News

Consiliere și orientare profesională

Consiliere și orientare profesională

Liderul de Parteneriat coordonează și externalizează serviciile propriu-zise de consiliere profesională și va monitoriza derularea acestora, impactul și contribuția intervențiilor la angajarea grupului țintă.

(1) COP inițială care se va realiza prin sesiuni de consiliere individuală între specialist și elevi, evaluarea preliminară a profilului personal (abilități, competențe, interese profesionale, sistem de valori.); evaluarea competențelor tehnice ale elevilor, și stabilirea traseului scopurilor.

(2) COP continuă prin instrumente specific și se va realiza prin susținerea a min 2 întâlniri de grup cu elevii și a min. 1 ședință individuală în cadrul căreia se va analiza stadiul îndeplinirii obiectivelor din traseul profesional etc.

(3) COP finală:    evaluarea competențelor după finalizarea practicii și evaluarea impactului măsurilor de consiliere profesională.

Evaluarea va avea în vedere atât COMPETENȚE TEHNICE (solicitate de angajatori) cât și COMPETENȚE TRANSVERSALE (capacitatea de organizare a propriei activități).

Serviciul de consiliere și orientare profesională va fi asigurat pentru toți cei 77 membrii ai grupului țintă și va fi organizat în corelație cu perioda de 28.11.2018 – 26.07.2019.

În data de 28.11.2018, a început ,,Serviciile de consiliere și orientare profesională,, (COP), pentru elevi, întâlniriea a fost coorodnată de către Henrietta Márton, din partea Fundația Dreptul la Educație.

În această perioadă au început demersurile pentru organizarea si crearea grupei pentru prima întâlnire. Au fost despartite cele 5 grupe, fiecare grup având între 15-18 elevi, în total fiind 77 de participanți la evenimentele organizate in parcursul luniile noiembrie si decembrie. La data de 28.11.2018 pentru 15 elevi a avut loc prima intalnire COP. Scopul întâlniri a fost de a atrage participanții să-și cunoască abilitățile, punctele forte și oportunitățile de alegere a carierei, care pot determina opțiunile lor de practică. Tematica întâlnirilor era compusă din următoarele segmente: 1.Introducere și 2.Profilul meu, care pregătesc contextul modului şi al cursului de formare, prezintă lumea virtuală şi lansează etapa cunoaşterii între participanţi; 3.Magazinul vrăjitor, care prin joacă contribuie la dobândirea trăsăturilor și prin tehnici specifice cresc autocunoașterea în mod semnificativ; 4.Rădăcini, care aduce în context schimbarea profesiilor de-a lungul timpului, pune în evidență necesitatea adaptării la mediul înconjurător, în timp ce îi îndeamnă pe participanți la o planificare conștientă a carierei.

Însumare

În perioadă 05.12.2018 – 19.12.2018 a avut loc prima întâlnire de grup cu cele 4 grupe ramase, fiecare grup având între 15-18 elevi, în total fiind 62 de participanți la evenimentele organizate. Scopul întâlnirilor a fost de a atrage participanții să-și cunoască abilitățile, punctele forte și oportunitățile de alegere a carierei, care pot determina opțiunile lor de practică. Tematica întâlnirilor era compusă din următoarele segmente: 1.Introducere și 2.Profilul meu, care pregătesc contextul modului şi al cursului de formare, prezintă lumea virtuală şi lansează etapa cunoaşterii între participanţi; 3.Magazinul vrăjitor, care prin joacă contribuie la dobândirea trăsăturilor și prin tehnici specifice cresc autocunoașterea în mod semnificativ; 4.Rădăcini, care aduce în context schimbarea profesiilor de-a lungul timpului, pune în evidență necesitatea adaptării la mediul înconjurător, în timp ce îi îndeamnă pe participanți la o planificare conștientă a carierei.

 

Serviciile COP se bazează pe trei componente importante: abilitate, competență tehnică și competență transversală şi are 3 etape: evaluare, baterii de teste şi teste online. Cu ajutorul acestor evaluări, respectiv teste, elevii au şansa de a primi o idee în ceea ce priveşte orientrea lor profesională.

Trainerul din partea Fundația Dreptul la Educație

în construcții 🙂

Tags :

Leave a Reply