Mecanică

26-11-2018

7 luni

per person /

Free

Home Courses

Domeniul Mecanică 1

Domeniul Mecanică 1

Teacher

Szilárd Kristó

Category

Course Attendees

Still no participant

Leave a Reply

Course Reviews

Still no reviews

Descrierea Domeniul Mecanică

De ce nu, dacă este o muncă ușoară, datorită mașinilor performante pe care voi să lucrați?
Domeniul mecanic este mult mai atractiv și interesant.
Dacă înțelegeți desenele tehnice și procesele tehnologice al unei piese?

Desen tehnic - principalele caracteristici și citirea adecvată

Desenul tehnic sau desenul industrial este un desen al unui produs sau unei părți a lui, redat conform standardelor, pentru a reda într-o grafică plană clară informațiile necesare fabricării. Desenul ethnic este executat de desenatorii tehnici, pe baza schițelor și indicațiilor proiectanților.

Instrumente de măsurare

Măsurarea reprezintă procesul de obținere pe cale experimentală a uneia sau a mai multor valori ale mărimii care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi. Știința măsurării este metrologia. Măsurarea este un proces de determinare a mărimii (măriei) unei cantități de mărime fizică, cum este o lungime sau o masă, în raport cu o unitate de măsură, cum este metru sau kilogram.

Materiale

Semifabricatele sunt materii prime care au fost supuse unor operații de prelucrare și urmează să fie în continuare prelucrate pentru a fi transformate în produse finite.

Oţeluri: standardele DIN (Germania) – Werkstoff number (Wnr.)

Ex. OLC45 = W.nr. 1.0503;  

Aliaje neferoase: Standarde ISO și STAS

Ex. Aluminiu dur = AL6065

Procesul tehnologic – etape de lucru

Procesul tehnologic de prelucrare prin așchiere consta în detașarea unui strat de material sub forma de așchii cu ajutorul sculelor așchietoare și mașinilor unelte, în scopul obținerii unor piese finite. Reprezintă ansamblul de operații mecanice, fizice, care prin acțiune simultană sau succesivă transformă materiile prime în bunuri sau realizează ansamblarea, repararea ori întreținerea unui sistem tehnic. Cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime și a semifabricatelor în produse finite.

Scule așchitoare

Scula aşchietoare este acea parte a sistemului tehnologic cu ajutorul căreia se realizează nemijlocit îndepărtarea sub formă de aşchii a surplusului de material dintr-un semifabricat în vederea obţinerii formei, dimensiunilor şi calităţii de suprafaţă, prescrise prin documentaţia tehnică, a unui organ de maşină.

Mașini de prelucrare

Pentru realizarea procesului de așchiere este necesară sistemul tehnologic, mașina-unealtă, dispozitiv de prindere-sculă și semifabricat. Mașina-unealtă asigură cinematica procesului de așchiere, dispozitivul asigură fixarea semifabricatului pe mașina-unealtă, scula asigură îndepărtarea adaosului de prelucrare de pe semifabricat..

Controlul calității

Controlul final este controlul care se executa pe produsele finite si are un caracter complex, realizându-se conform standardelor si normelor interne..

Our Main Teachers

Director tehnic – SC KRISTO SRL Organizează introducerea în fabricație a produselor și coordonează activitățile de menținere și dezvoltare a capacitățiilor de producția și folosirea corectă și eficientă a fondurilor de investiții. De asemenea aprobă instrucțiunile tehnologice pentru fiecare fază de producție atât la implementare cât și la modificarea lor. Execută orice altă dispoziții date […]

Price : Free

Max Availability : 30

Difficulty : Începător

Location : Mediu de practică Sfântu Gheorghe

Question